Koučing

Cesta koučingu je príležitosť prevziať zodpovednosť za svoju cestu rastu, uvedomiť si svoj plný potenciál a dosiahnuť skutočné ciele.

Koučing

Pozitívna zmena

Milióny ľudí hľadajú pomoc a vedenie vo svete, v ktorom už dávno neplatia staré pravidlá. Profesionálnym a empatickým prístupom pomocou metód z koučingu, vytvárame pozitívnu zmenu v živote našich klientov v tejto novej realite.

Koučing Vám dáva možnosť získavate priestor na objavenie vlastného riešenia, čím si budujete nie len svoje sebavedomie, ale aj odhodlanie a silu veci skutočne riešiť a úspešne dokončiť. Maximalizujete svoj výkon, zlepšíte si komunikáciu s okolím a buduje si život, po krotom túžite.


Čo je to koučing?

Koučing je moderná metóda, ktorá efektívne pomáha v osobnom rozvoji. Vďaka špecifickému prístupu objavíte v sebe silu, odvahu, motiváciu, hlbší zmysel života a zároveň zbúrate bloky – vzorce získané v minulosti, ktoré Vám už neslúžia.

Koučing je zmena myslenia, kedy koučovaný je vďaka otázkam kouča nútený myslieť inak, z inej perspektívy. Týmto spôsobom sa dá odhaliť, čo nás blokuje pri dosahovaní cieľa. Spoločne tieto prekážky odstránime a nahradíme ich akčným plánom, ktorý je špecifický iba pre Vás.

Celý koučing je založený na jedinečnosti každého z nás, pracuje s vnútornou energiou, kvalitami, silnými stránkami človeka. Čokoľvek, čo klient rieši, v konečnom dôsledku zvyšuje aj jeho sebavedomie.


Aké sú hlavné benefity koučingu?

  • Zvýšenie výkonu v práci / športe.
  • Stres manažment.
  • Budovanie sebadôvery.
  • Kvalitnejšie medziľudské vzťahy.
  • Stanovenie si cieľov a krokov.