Vzťahový koučing

Koučing zameraný hlavne na partnerské vzťahy, ale samozrejme, môže ísť o vzťahy s deťmi, s rodičmi, s priateľmi, vzťahy na pracovisku, s kolegami, či vzťahy s nadriadeným či podriadeným, vzťahy k susedom...

Vztahový koučing

Vzťahove výzvy v labyrinte individuality

Tým, že každý z nás je iný, pochádza z iného prostredia, má iné vzorce správania, má inú emocionalitu, iné hodnoty, ciele, sny, má aj iné komunikačné sady a zručnosti.

Preto nie je nezvyčajné, že niekedy chceme aj to isté, ale už len tým, že použijeme „iný jazyk“, nerozumieme si. A niekedy zase chceme každý úplne niečo iné, a možno máme strach to vysloviť, aby sme druhú stranu nezranili.

A potom je tu ešte ďalšia vec. Niekedy sa stáva, že naše vzťahy uviaznu na bode, z ktorého nevidíme východisko. Vzťah upadne do stereotypu, odsudzíme sa, hádame sa, prestávame sa spolu efektívne rozprávať... zrazu máme pocit, že žijeme s cudzím človekom.


Vzťahový koučing

V súčasnosti mnohí „zápasíme“ vo svojich vzťahoch, či už doma, v práci, alebo v rámci vzťahov všeobecne, pretože nám často chýbajú základné vedomosti a zručnosti na zvládnutie náročnejších situácií.

Vzťahový koučing vďaka využívaniu situačných procesov, nástrojov a cvičení na zvýšenie povedomia klientov o svojich individuálnych myšlienkach, pocitoch a správaní, ktoré podkopávajú vzťah, integruje minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Tým pomáha klientom posunúť svoje myslenie a správanie, sústrediť sa na ich spoločný želaný výsledok a prijímať plnú zodpovednosť za svoju „časť“ vo vzťahu.

Vzťahový koučing je zameraný na prácu s dvoma a viac osobami – pármi, kolegami, rodinami či ľuďmi prechádzajúcimi rozvodom. Pomáha im zlepšovať svoje vzťahy a učiť sa zručnostiam a nástrojom, ktoré potrebujú pre celoživotné vzťahy v rámci rodinného systému či pre vzťahy v práci. Takisto im pomáha meniť spôsob, akým pristupujú k životu, tým, že si objasnia vlastné potreby a nájdu cestu, ako je možné zostať v súlade s nimi, a to v každom vzťahu. To všetko však len v prípade, že klienti niečo naozaj chcú zmeniť, na čo je potrebné začať konať a byť aktívny tak, aby dosiahli svoj stanovený zámer.


Pre koho je vzťahový koučing vhodný?

Vzťahový koučing je vhodný pre každého, kto:
  • má pocit, že na rozvoj vzťahu treba dvoch.
  • chce byť pochopený.
  • chce svojmu partnerovi viac rozumieť.
  • chce sa naučiť lepšie komunikovať, aby dosiahol spoločný cieľ.
  • túži do vzťahu vniesť harmóniu a vzájomný rešpekt.